Ayşenur taşkın background

Ayşenur Taşkın

aborjinler

Aborjinler: Avustralya’nın Bilge İnsanları

Yaşamları, doğaya duydukları büyük saygı, güçlü şifa yöntemleri, totemleri ve danslarıyla kültürün adı: Aborjinler. Kitaplıkta tesadüfen denk geldiğim bir kitabın bakış açımı bu denli genişleteceğini düşünmemiştim. Kitabı elime aldığım ilk andan itibaren bunun bir başucu kitabı olduğuna emin olmuştum. Marlo…

Bu Kâbuslar Neden Cemil Üzerine Bir Değerlendirme

Kitabın ilk basımı Ekim 2005’te ikinci basımı ise Ocak 2021’de Metis Yayınlarından çıkmıştır. Umut Tümay Arslan kitabın teşekkür kısmında kitabı “1970’li Yıllarda Yeşilçam ve Türkiye’nin Kültürel Hayatı” başlıklı yüksek lisans tezinden yola çıkarak hazırladığını ifade ediyor. Kitabın giriş bölümü okurun…

Roman, Romans, Pikaro, Hikaye Nedir?

Bu yazımızda Roman, Romans, Pikaro ve Hikaye türlerini tarihçelerine ve özelliklerine yer vereceğiz. Ek olarak hikaye ve roman arasındaki farklılıkları ele alarak bir romanın nasıl inceleneceğine de yer vereceğiz. Roman Batı Edebiyatı’nda 17.yüzyılın başlarında başlamış, sonraki yüzyıllarda gelişmiş, 20. yüzyılda…

Divan Şiirinde Sevgilinin Güzellik Unsurları

GÖZ, GAMZE SIFATLARI/ÖZELLİKLERİ MÜŞEBBÜHÜN BİHLERİ (BENZETİLEN) Bî-aman (Amansız) Rüstem Bî-rahm (Merhametsiz) Kahraman Rah-zen (Yol kesen) Tehemten Ayyar (Hilekâr) Cengiz Mekkâr (Çok hile yapan) Mirrîh Pür-fitne (Fitne dolu) Cellâd/ öldürücü olması yönü ile Fettan (Fitneci) Avâre Kebuter/ sabit durmaması yönü ile…

SEVGİ SOYSAL-TANTE ROSA İNCELEME

TANTE ROSA İlk basımı 1968 yılında yapılan Tante Rosa on dört kısa hikayeden oluşmaktadır. Kitabın ilk hikayesi olan “Tante Rosa At Cambazı Olamadı” da Rosa at cambazı olmaya özenmiştir. Bunun için sirke gider ve denemeleri sonucu at cambazı olamayacağını anlar.…